Business is booming.

Du học Úc – Danh sách các việc cần làm để xin cấp thị thực

0 15

Trước khi nhập học bạn cần một danh sách các việc cần làm để xin cấp thị thực để giúp bạn có tinh thần chuẩn bị tốt hơn. Bản tin du học gựi ý cho bạn danh sách các việc cần làm để xin cấp thị thực như sau:

Kiểm tra tiếng anh

Danh sách các việc cần làm để xin cấp thị thực

Trường mà bạn lựa chọn sẽ có điểm tiếng anh tối thiểu để có thể nhập học. Hãy liên hệ trực tiếp với trường để tham khảo thông tin về các yêu cầu này.  Để chúng ta xác định lộ trình ôn tập chuẩn bị cho một bài test hoàn hảo và đạt đúng yêu cầu của trường.

Nộp đơn ứng tuyển

Nộp đơn ứng tuyển Danh sách các việc cần làm để xin cấp thị thực

Hầu hết các đơn ứng tuyển sẽ yêu cầu thông tin cá nhân, bằng chứng điểm tiếng Anh, chi tiết về trình độ học vấn và lựa chọn học tập của bạn. Bạn cũng có thể phải nộp một khoản phí ứng tuyển nhỏ, mặc dù một số trường miễn phí cho các đơn nộp trực tuyến..

Nhận và chấp nhận đề nghị

Ghi danh nhập học Danh sách các việc cần làm để xin cấp thị thực

Những ứng viên trúng tuyển sẽ nhận được một Thư mời từ các trường cũng như một biểu mẫu chấp nhận. Một khi các điều kiện này được đáp ứng, nhà trường sẽ gửi cho bạn một Thư nhập học ( CoE ) điện tử.

Sắp xếp thị thực

Sắp xếp thị thực

Bạn sẽ cần cung cấp Thư nhập học ( CoE ) này để xin cấp thị thực sinh viên. Chính phủ Úc mới đây đã đưa ra quy trình cấp thị thực du học nhanh hơn, dễ dàng hơn. Quy trình đơn giản hóa này giúp sinh viên quốc tế có thời gian xử lý nhanh hơn khi các yêu cầu tài chính dễ dàng được đáp ứng hơn.

Ghi danh nhập học

Ghi danh nhập học Danh sách các việc cần làm để xin cấp thị thực

Nhiều trường muốn sinh viên quốc tế ghi danh nhập học khi đến nơi, nhưng một số trường cho phép ghi danh nhập học trực tuyến trước khi xuất cảnh. Hỗ trợ ghi danh nhập học và hướng dẫn thường được cung cấp trước khi học kỳ bắt đầu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.